12. 7. 2020  12:08      Nina        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je zozbierať, analyzovať a navrhnúť spracovanie údajov zahraničného obchodu, pre potreby domáceho trhu pomocou nástroja BI. V teoretickej časti je potrebné rozobrať problematiku BI, ako nástroja pre podporu analýzy a rozhodovania. Praktická časť bude obsahovať vizualizáciu jednotlivých dátových modelov a dimenzii zozbieraných dát. Záverečným výstupom práce bude grafické zobrazenie stavu obchodných aktivít ako nástroja na podporu rozhodovania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
M-AI Aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.