16. 7. 2020  17:53      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je zozbierať teoretické vedomosti frameworku Togaf. Teoretická časť bude obsahovať popis jednotlivých fáz ADM nosnej časti Togafu. praktická časť práce bude zameraná na návrh podnikovej architektúry formou prípadovej štúdie aplikovateľnej v praxi. Návrh architektúry bude realizovaný pomocou ArchimateObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
M-AI Aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.