Aug 12, 2020   8:49 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
State of topic: approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Annotation:
Cieľom práce je pomocou metodiky PRINCE2 navrhnúť realizáciu projektu implementácie IS vo verejnej správe. Na splnenie úlohy je potrebné preukázať teoretické a analytické vedomosti pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Súčasťou bude aj použitie nástroja na projektové riadenie MS Project. kľúčové slová:projekt, plánovanie, business case, riziká projektu

There are no limitations of the topic