27. 9. 2020  5:53      Cyprián        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je pomocou metodiky PRINCE2 navrhnúť realizáciu projektu implementácie IS vo verejnej správe. Na splnenie úlohy je potrebné preukázať teoretické a analytické vedomosti pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Súčasťou bude aj použitie nástroja na projektové riadenie MS Project. kľúčové slová:projekt, plánovanie, business case, riziká projektu

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia