12. 8. 2020  9:07      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh rezervačného informačného systému
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Július Hlaváč, PhD.
Anotace:
Cieľom práce je zozbierať, analyzovať a navrhnúť spracovanie študijných ukazovateľov PEVŠ, pomocou nástroja nástroja BI. V teoretickej časti je potrebné rozobrať problematiku BI, ako nástroja pre podporu analýzy a rozhodovania. Je nutné zadefinovať štruktúru spracovania dát a zdroj dát a popísať princípy realizácie BI pre potreby diplomovej práce. Praktická časť bude obsahovať spracovanie a vizualizáciu jednotlivých dátových modelov a dimenzii zozbieraných dát PEVŠ. Záverečným výstupom práce bude grafické zobrazenie stavu študijných aktivít ako možného nástroja na podporu rozhodovania pre TOP management PEVŠ.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení