7. 8. 2020  22:42      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Európska komisia
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Zloženie, organizácia a fungovanie Európskej komisie. Právomoci Európskej komisie. Postavenie Európskej komisie v inštitucionálnom systéme Únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia