7. 8. 2020  23:24      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Európsky ombudsman
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Európsky ombudsman ako súčasť inštitucionálneho systému Európskej únie. Organizácia, fungovanie a právomoci Európskeho ombudsmana. Postup podávania sťažností. Pojem nesprávny úradný postup. Charakteristika rozhodnutí ombudsmana.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia