4. 7. 2020  20:47      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotácia:
Právny režim medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie. Vonkajšie právomoci Únie. Teória implicitných právomocí. Priamy účinok medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie. Zmiešané dohody. Súdna kontrola zlučiteľnosti medzinárodných dohôd s primárnym právom Únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia