Aug 7, 2020   11:48 p.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Účasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úni
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Účasť na rozhodovacom procese Únie. Dohľad nad dodržiavaním zásady subsidiarity. Medziparlamentná spolupráca. Ďalšie oblasti účasti národných parlamentov na fungovaní EÚ.

There are no limitations of the topic