Dec 8, 2019   3:21 a.m.      Marína        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
State of topic: approved (doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Faculty: Faculty of Law
Supervising department: Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Annotation: Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii. Právomoci Národnej rady SR a Vlády SR v súvislosti s rozhodovacími procesmi v Európskej únii. Procesný postup účasti Slovenskej republiky na rozhodovaní Európskej únie.

There are no limitations of the topic