Jul 10, 2020   11:13 a.m.      Amália        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
State of topic: approved (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Annotation:
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii. Právomoci Národnej rady SR a Vlády SR v súvislosti s rozhodovacími procesmi v Európskej únii. Procesný postup účasti Slovenskej republiky na rozhodovaní Európskej únie.

There are no limitations of the topic