7. 12. 2019  6:55      Ambróz        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Stav témy: schválené (doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotácia: Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii. Právomoci Národnej rady SR a Vlády SR v súvislosti s rozhodovacími procesmi v Európskej únii. Procesný postup účasti Slovenskej republiky na rozhodovaní Európskej únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia