11. 7. 2020  12:08      Milota        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotácia:
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii. Právomoci Národnej rady SR a Vlády SR v súvislosti s rozhodovacími procesmi v Európskej únii. Procesný postup účasti Slovenskej republiky na rozhodovaní Európskej únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia