4. 7. 2020  21:20      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ. Určovanie právomoci súdov v Európskej únii podľa všeobecného nariadenia Brusel Ia a podľa osobitných nariadení. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí podľa všeobecného nariadenia Brusel Ia a podľa osobitných nariadení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia