4. 7. 2020  19:58      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Ustanovenia primárneho práva a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora o uznávaní odborných kvalifikácií. Smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a jej transpozícia do právneho poriadku SR. Systémy a oblasti uznávania odborných kvalifikácií.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia