7. 7. 2020  8:55      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Voľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Voľný pohyb kapitálu ako súčasť vnútorného trhu Európskej únie. Definícia pojmu kapitál. Uplatňovanie zásady nediskriminácie pri voľnom pohybe kapitálu. Voľný pohyb kapitálu v EÚ a dvojstranné zmluvy o ochrane investícií medzi členskými štátmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia