5. 8. 2020  0:16      Hortenzia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Všeobecné zásady práva Európskej únie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Miesto a význam všeobecných zásad v právnom poriadku Európskej únie. Priamy účinok všeobecných zásad. Aplikácia všeobecných zásad práva Únie na vnútroštátnej úrovni. Vybrané všeobecné zásady páva Únie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení