13. 11. 2019  12:37      Stanislav        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Všeobecné zásady práva Európskej únie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště: Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotace: Miesto a význam všeobecných zásad v právnom poriadku Európskej únie. Priamy účinok všeobecných zásad. Aplikácia všeobecných zásad práva Únie na vnútroštátnej úrovni. Vybrané všeobecné zásady páva Únie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení