Sep 25, 2020   9:17 p.m.      Vladislav        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Všeobecné zásady práva Európskej únie
State of topic:
approved (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Law
Supervising department: Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Annotation:
Miesto a význam všeobecných zásad v právnom poriadku Európskej únie. Priamy účinok všeobecných zásad. Aplikácia všeobecných zásad práva Únie na vnútroštátnej úrovni. Vybrané všeobecné zásady páva Únie.

There are no limitations of the topic