20. 9. 2020  12:39      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotácia:
Miesto a význam všeobecných zásad v právnom poriadku Európskej únie. Priamy účinok všeobecných zásad. Aplikácia všeobecných zásad práva Únie na vnútroštátnej úrovni. Vybrané všeobecné zásady páva Únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia