13. 11. 2019  13:12      Stanislav        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště: Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotace: Pojem zakázané dohody v práve Európskej únie. Formy kartelov. Sankcie za kartelové dohody. Právomoc Komisie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení