2. 6. 2020  3:33      Xénia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotace: Pojem zakázané dohody v práve Európskej únie. Formy kartelov. Sankcie za kartelové dohody. Právomoc Komisie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení