5. 7. 2020  18:57      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotácia: Pojem zakázané dohody v práve Európskej únie. Formy kartelov. Sankcie za kartelové dohody. Právomoc Komisie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia