4. 7. 2020  20:09      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únie
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Zásady subsidiarity a proporcionality patria medzi základné zásady úniového práva, ktoré musí Únia dodržiavať pri vykonávaní svojich právomocí ako aj pri prijímaní úniových aktov, ktoré musia byť z tohto hľadiska náležite odôvodnené. Kontrolu dodržiavania zásady subsidiarity vykonáva jednak Súdny dvor najmä v rámci konania o neplatnosť úniového aktu, ale taktiež národné parlamenty.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia