4. 7. 2020  21:06      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Stav témy:
schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Pojem dominantné postavenie v práve Európskej únie. Formy zneužitia dominantného postavenia. Sankcie za zneužitie dominantného postavenia. Právomoc Komisie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia