22. 11. 2019  15:52      Cecília        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantující pracoviště: Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotace: Podmienky vzniku zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva Únie. Pojem dostatočne závažné porušenie práva Únie. Prípady porušenia práva Únie členským štátom. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením práva Únie v právnom poriadku Slovenskej republiky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení