7. 7. 2020  9:05      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Voľný pohyb osôb v Európskej únii
Stav témy: schválené (prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie európskeho práva - UMEP FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Anotácia:
Podmienky a obmedzenia voľného pohybu osôb v Európskej únii. Postavenie rodinných príslušníkov a príslušníkov tretích štátov. Schengenský priestor.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia