Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Juliana Vaššová
Anotácia:
Cieľom práce je popis hlavných znakov trhu s elektrinou, podobnosti a rozdiely trhu na Slovensku a v Českej republike. Prvá časť je zameraná na popis elektriny ako komodity a jej špecifické vlastnosti. Druhá časť práce popisuje historický vývoj trhu s elektrinou, proces liberalizácie trhu, energetickú legislatívu EÚ, národnú legislatívu Slovenska a Českej republiky. Praktická časť práce tvorí porovnanie podmienok podnikania v energetike so zreteľom na trh s elektrinou, porovnanie príjmov štátu z energetiky, vývoj výroby, spotreby a cien elektriny na Slovensku a v Českej republike.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia