12. 8. 2020  7:48      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Terorizmus a ľudské práva
Stav tématu:
schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotace: Cieľom práce je podrobne priblížiť problematiku terorizmu a jeho dopad na problematiku ľudských práv. Terorizmus sa stal z jednou najzávažnejších hrozieb 21. storočia pre medzinárodný mier a boj proti nemu vyžaduje nové metódy boja. Protiteroristická legislatíva je súbor právnych predpisov, ktoré obsahujú určité právomoci pridelené verejnej moci aby mohla účinne bojovať proti najrôznejším formám terorizmu. Tieto právomoci výrazným spôsobom ovplyvňujú naše každodenné životy a aj samotnú koncepciu ľudských práv ako takú. Medzi najrizikovejšie ľudské práva je možné zaradiť právo na súkromie a absolútny zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestania.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení