Aug 12, 2020   5:19 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Terorizmus a ľudské práva
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cieľom práce je podrobne priblížiť problematiku terorizmu a jeho dopad na problematiku ľudských práv. Terorizmus sa stal z jednou najzávažnejších hrozieb 21. storočia pre medzinárodný mier a boj proti nemu vyžaduje nové metódy boja. Protiteroristická legislatíva je súbor právnych predpisov, ktoré obsahujú určité právomoci pridelené verejnej moci aby mohla účinne bojovať proti najrôznejším formám terorizmu. Tieto právomoci výrazným spôsobom ovplyvňujú naše každodenné životy a aj samotnú koncepciu ľudských práv ako takú. Medzi najrizikovejšie ľudské práva je možné zaradiť právo na súkromie a absolútny zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestania.

There are no limitations of the topic