13. 7. 2020  12:30      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Terorizmus a ľudské práva
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je podrobne priblížiť problematiku terorizmu a jeho dopad na problematiku ľudských práv. Terorizmus sa stal z jednou najzávažnejších hrozieb 21. storočia pre medzinárodný mier a boj proti nemu vyžaduje nové metódy boja. Protiteroristická legislatíva je súbor právnych predpisov, ktoré obsahujú určité právomoci pridelené verejnej moci aby mohla účinne bojovať proti najrôznejším formám terorizmu. Tieto právomoci výrazným spôsobom ovplyvňujú naše každodenné životy a aj samotnú koncepciu ľudských práv ako takú. Medzi najrizikovejšie ľudské práva je možné zaradiť právo na súkromie a absolútny zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestania.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia