Aug 12, 2020   5:23 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Uvedená téma diplomovej práce umožňuje diplomantovi sústrediť sa na problematiku medzinárodnej arbitráže investičných sporov, organizovanej pod záštitou Medzinárodného strediska pre rozhodovanie investičných sporov ICSID vo Washingtone. Diplomant má možnosť v práci charakterizovať ICSID Stredisko spolu s vysvetlením jeho významu pre celkový vývoj medzinárodnej investičnej abritráže, ako aj medzinárodného práva zahraničných investícií.Okrem toho sa diplomant v práci môže sústrediť napr. na čiastkovú analýzu Rozhodcovských pravidiel ICSID v ich platnej verzii a charakteristiku základných prvkov ICSID arbitráže.Selektívny rozbor aktuálnej judikatúry ICSID Strediska je samozrejme vítaný.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
M-PRA Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.