13. 7. 2020  12:40      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Medzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSID
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
Anotácia: Uvedená téma diplomovej práce umožňuje diplomantovi sústrediť sa na problematiku medzinárodnej arbitráže investičných sporov, organizovanej pod záštitou Medzinárodného strediska pre rozhodovanie investičných sporov ICSID vo Washingtone. Diplomant má možnosť v práci charakterizovať ICSID Stredisko spolu s vysvetlením jeho významu pre celkový vývoj medzinárodnej investičnej abritráže, ako aj medzinárodného práva zahraničných investícií.Okrem toho sa diplomant v práci môže sústrediť napr. na čiastkovú analýzu Rozhodcovských pravidiel ICSID v ich platnej verzii a charakteristiku základných prvkov ICSID arbitráže.Selektívny rozbor aktuálnej judikatúry ICSID Strediska je samozrejme vítaný.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
M-PRA právo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.