12. 8. 2020  9:22      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Závěrečná práce
Název tématu:
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práve
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb
Anotace:
Medzinárodná arbitrážna prax nedávno zaznamenala uplatnenie okolností vylučujúcich protiprávnosť konania štátu v medzinárodnej investičnej arbitráži pod záštitou ICSID Strediska a v medzinárodnej investičnej arbitráži podľa NAFTA. Konkrétne išlo o uplatnenie inštitútu krajnej núdze a protiopatrení, pričom na rozdiel od akceptovaného uplatnenia krajnej núdze bola aplikácia protiopatrení vnímaná veľmi negatívne.Diplomant by sa mal v diplomovej práci na uvedenú tému zaoberať príčinou rozdielneho ponímania vhodnosti využitia oboch inštitútov v medzinárodnom investičnom práve, prípadne aj porovnaniu s aplikáciou obdobných inštitútov v rámci práva WTO.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení