Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Erich Stark, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je preskúmať existujúce možnosti elektronických výučbových informačných systémov a navrhnúť také riešenie, ktoré bude modulárne a jednoducho rozšíriteľné s využitím moderných technológií. Výstupom by mal byť návrh a implementácia webovej aplikácie, ktorá slúži ako podpora pre vzdelávanie študentov elektronickou formou. 1. Preskúmajte možnosti existujúcich vzdelávacích informačných systémov a spravte ich porovnanie. 2. Navrhnite model ukladania dát a vytvorte webové služby. 3. Naštudujte moderný framework Ionic pre tvorbu webových a mobilných aplikácií. 4. Implementujte navrhnuté riešenie s naštudovanými technológiami. 5. Vytvorte výučbový modul pre tému Ionic Framework. 6. Spracujte dokumentáciu, manuál na inštaláciu a používanie.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia