2. 7. 2020  11:47      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Ing. Stanislava Veselovská, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Fakulta ekonómie a podnikania
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Záverečná práca skúma možnosti daňovej optimalizácie v obchodnej spoločnosti v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým zákon o dani z príjmov. Hlavným zámerom práce je zistiť, aký dopad má daňová optimalizácia na základ dane v obchodnej spoločnosti. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy z daňovej oblasti a je analyzovaný súčasná problematika základu dane z príjmov. V praktickej časti je popísaná konkrétna obchodná spoločnosť s návrhmi modelov na možnosti daňovej optimalizácie a možnosťami definovania primeranej daňovej povinnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení