Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Ing. Stanislava Veselovská, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Fakulta ekonómie a podnikania
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Anotácia:
Záverečná práca skúma možnosti daňovej optimalizácie v obchodnej spoločnosti v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým zákon o dani z príjmov. Hlavným zámerom práce je zistiť, aký dopad má daňová optimalizácia na základ dane v obchodnej spoločnosti. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy z daňovej oblasti a je analyzovaný súčasná problematika základu dane z príjmov. V praktickej časti je popísaná konkrétna obchodná spoločnosť s návrhmi modelov na možnosti daňovej optimalizácie a možnosťami definovania primeranej daňovej povinnosti.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia