Aug 7, 2020   11:33 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
JUDr. Rebecca Lilla Hassanová
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Práca sa zameriava na načrtnutie medzinárodného práva životného prostredia, ako relatívne nového odvetvia verejného práva. Cieľom práce je poukázať na medzinárodné pramene práva a ich následnú vnútroštátnu implementáciu ako aj na medzinárodné organizácie zaoberajúce sa danou problematikou.

There are no limitations of the topic