13. 7. 2020  12:53      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Práca sa zameriava na načrtnutie medzinárodného práva životného prostredia, ako relatívne nového odvetvia verejného práva. Cieľom práce je poukázať na medzinárodné pramene práva a ich následnú vnútroštátnu implementáciu ako aj na medzinárodné organizácie zaoberajúce sa danou problematikou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia