4. 7. 2020  20:45      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Právo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnosti
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Práca sa zameriava na vybrané aspekty problematiky bezpečnosti z pohľadu medzinárodného verejného práva. Cieľom práce je poukázať na aktuálny stav s ohľadom na medzinárodné pramene, ktoré problematiku upravujú.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia