Aug 12, 2020   5:16 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Subjektivita v medzinárodnom práve
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Rebecca Lilla Hassanová
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: JUDr. Rebecca Lilla Hassanová
Annotation:
Identifikácia rôznych subjektov v medzinárodnom práve a ich následná komparatistika. Cieľom práce je poukázať na obsah práv a povinností odlišných subjektov.

There are no limitations of the topic