13. 7. 2020  12:20      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Subjektivita v medzinárodnom práve
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Rebecca Lilla Hassanová
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
JUDr. Rebecca Lilla Hassanová
Anotácia:
Identifikácia rôznych subjektov v medzinárodnom práve a ich následná komparatistika. Cieľom práce je poukázať na obsah práv a povinností odlišných subjektov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia