25. 9. 2020  20:51      Vladislav        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Subjektivita v medzinárodnom práve
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Identifikácia rôznych subjektov v medzinárodnom práve a ich následná komparatistika. Cieľom práce je poukázať na obsah práv a povinností odlišných subjektov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia