4. 7. 2020  20:19      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Práca sa zameriava na špeciálne postavenie maloletého v medzinárodnom práve verejnom. Cieľom je poukázať na vývoj danej oblasti ako aj na aktuálny stav práv a povinností vyplývajúci z medzinárodných prameňov. Súčasť práce je pritom analýza statusu prostredníctvom relevantnej judikatúry.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia