10. 8. 2020  1:12      Vavrinec        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta:
Fakulta informatiky
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace: 1. Špecifikujte metodológiu návrhu a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby. 2. V súlade so špecifikovanou metodológiou v bode 1. návrhnite a realizácia webovú aplikáciu podporujúcu tvorbu hudby. 3. Navrhnite metodológiu testovania realizovanej webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby. 4. Vykonajte testovanie webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby v súlade s metodológiou navrhnutou v bode 3. 5. Vykonajte ohodnotenie dosiahnutých výsledkov na zálade údajov získaných z testov realizovaných podľa bodu 4.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení