Aug 10, 2020   1:37 a.m.      Vavrinec        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
State of topic:
approved (prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Informatics
Supervising department:
Ústav aplikovanej informatiky - FI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
1. Špecifikujte metodológiu návrhu a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby. 2. V súlade so špecifikovanou metodológiou v bode 1. návrhnite a realizácia webovú aplikáciu podporujúcu tvorbu hudby. 3. Navrhnite metodológiu testovania realizovanej webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby. 4. Vykonajte testovanie webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby v súlade s metodológiou navrhnutou v bode 3. 5. Vykonajte ohodnotenie dosiahnutých výsledkov na zálade údajov získaných z testov realizovaných podľa bodu 4.

There are no limitations of the topic