14. 7. 2020  11:51      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Psychológia napätia vo dramatických filmových dielach
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Fakulta:
Fakulta masmédií
Ústav:
Ústav dizajnu médií (FM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Táto bakalárska téza by sa zamerala na napätie ako fenomén vo dramatických filmových dielach. Analyzovala by nástroje, s ktorými umelec ovplyvňuje diváka a udržiava jeho pozornosť počas filmu. Obsahoval by aj vznik, dejiny tejto filmovej metódy a jeho aplikácie v rôznych obdobiach, ako napríklad 50. a 60. roky 20. storočia, ktoré sú známe ako zlatý vek tejto vyjadrovacej formy. V praktickej časti by som použil podľa môjho najlepšieho vedomia to, čo som opísal a uviedol v teoretickej časti práce, rámci záverečného bakalárskeho filmu. Študijná literatúra: Michael Töteberg: Lexikón svetového filmu, 2005, ISBN: 8090331076 James Monaco: Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie., 2004, ISBN: 9788000014104 Andrea Gronemeyer: Film, 2004, ISBN: 9781856691963 prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., Mgr. Jana Dudková, PhD.: http://old.vsmu.sk/resources/ciel_final.pdf, 2011, ISBN: 978-80-89439-14-0 William Hare: Hitchcock And the Methods of Suspense, 2007, ISBN: 978-0786425600 Martin Kaňuch: Priestor vo filme, 2000, ISBN: 9788089009008 Peter Vorderer: Suspense: Conceptualizations, Theoretical Analyses and Empirical Explorations, 1996, ISBN: 978-0805819663

K tématu nejsou zadaná žádná omezení