14. 7. 2020  12:35      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Strih ako spôsob interakcie s divákom
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Fakulta:
Fakulta masmédií
Ústav: Ústav dizajnu médií (FM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Darya Zhygadlo
Anotace:
Analýza štruktúry strihu v hraných filmoch. Strih ako spôsob sprostredkovania emócií a interakcie s divákom. Analýza Kuleshovovho efektu a jeho interpretácie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení