7. 7. 2020  8:47      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Komiks ako literatúra, alebo výtvarné dielo
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Fakulta:
Fakulta masmédií
Ústav:
Ústav dizajnu médií (FM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: V teoretickej časti rozanalyzujem komiks ako literárny komunikát a zároveň unikátne výtvarné dielo. Spomeniem hlavných tvorcov na Slovensku, ich prijatie verejnosťou a umeleckou obcou. Budem analyzovať vedecké štúdie na túto tému a praktickým výskumom sa pokúsim dospieť k analytickým záverom. V praktickej časti vytvorím krátky dokumentárny portrét tvorcu komixov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení