7. 7. 2020  7:56      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marek Ševčík, PhD.
Fakulta:
Fakulta masmédií
Ústav:
Ústav mediálnych štúdií (FM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom diplomovej práce bude návrh novej marketingovej komunikácie spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.. V záverečnej práci budem analyzovať aktuálnu marketingovú komunikáciu spoločnosti. Vytvorím podrobnú analýzu cieľovej skupiny a jej spotrebiteľského správania. Diplomovú prácu rozdelím na dve časti. V prvej teoretickej časti zadefinujem teoretické východiská marketingovej komunikácie a spotrebiteľského správania. V druhej praktickej časti predstavím skúmanú spoločnosť VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.. Zadefinujem hlavnú konkurenciu. Vytvorím analýzu už existujúcej komunikácie a navrhnem novú efektívnejšiu komunikáciu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení