9. 7. 2020  13:00      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Témou bakalárskej práce je riadenie výkonnosti podniku s využitím koncepcie controllingu. BP sa bude orientovať na strategické plánovanie a controling podniku vo vzťahu k strategickému riadeniu podnikovej výkonnosti v podmienkach vybraného podniku z praxe.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia