9. 7. 2020  13:52      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Beh:
Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Anotácia:
Téma bakalárskej práce je zameraná na analýzu štruktúry systému a metód strategického a operatívneho plánovania podniku vo väzbe na podnikový controlling vo vybranom podniku hospodárskej praxe.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia