Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Obsahom bakalárskej práce je problematika procesne orientovaného plánovania a controllingu vo vybranom podniku. Bakalárska bude zameraná na analýzu vybraných koncepcií controllingu a integrovaný systém business plánovania z pohľadu koncepcie procesne orientovaného manažmentu.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia