8. 7. 2020  10:15      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Beh: Bratislava
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranom podniku. Bakalárska práca bude zameraná na objasnenie problematiky controllingu, systému riadenia podľa odchýlok a controllingového reportingu. Výsledkom práce bude tiež návrh sústavy vzájomne previazaných controllingových reportov a metodiky sledovania odchýlok vo vybranom podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia