Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranom podniku. Diplomová práca je zameraná na analýzu problematiky controllingu, systému riadenia podľa odchýlok a controllingového reportingu. Diplomová práca bude zameraná na analýzu súčasného stavu, návrh sústavy vzájomne previazaných controllingových reportov a metodiky sledovania odchýlok vo vybranej nadnárodnej spoločnosti.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia